Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HABER

MANİSADA YENİ GELİŞME

Bir arkadaşları a-şırı do-zdan ö-lünce Manisa’da,, i-ntihar vid-eosu ç-ekip c-anlarına k-ıyan gen-çlerle ilgili yeni bir gelişme ya-şandı. Ka-n ö-rnekleri incelenen gençlerin kısa sürede ba-ğımlılık yapan “d-elirten u-yuşturucu” k-llandığı belirlendi.


Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, geçen 31 Ocak’ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal, u-yuşturucu al-arak eğlendi. Ümit Zangal a-şırı do-zda u-yuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de u-yuşturucu e-tkisindeyken toplu i-ntihar k-ararı aldı. İ-ntihar öncesi ve-da videosu ç-ekerek ailelerine gönderin gençler, Ümit Zangal’ın c-esedini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii’ne g-iderek, a-v tü-feğiyle in-tihar etti.


K-ANLARINDA BU-LUNDU

4 genç ile ilgili yeni de-taylara ulaşıldı. Gençlerin alınan k-an örnekleri, İzmir A-dli Tıp Kurumu’nda incelendi. 4 g-encin ka-nında kısa sürede ba-ğımlılık yapan ve halk arasında ‘”del-irten u-yuştu-rucu” ya da “fakir ko-kaini” olarak bilenen “Kr-istal m-et” denilen u-y-uşturucu m-dde bulundu.Sabah’tan Ceyhan Torlak’ın haberine göre; en t-ehlikeli u-y-uşturucu m-addelerden biri olan “Kr-istal m-et” diğer adıyla me-tamf-etamin kullanan kişilerde pozitif dü-şüncelerin yerini ne-gatif dü-şüncelere bıraktığı ve bu durumun da i-ntiharlara yol açtığı öğrenildi. G-ençlerle ilgili adli tı-pta hazırlanan rapor, Turgutlu Cumhuriyet Ba-şsavcılığı’na gönderildi.

Ş-İZOFREN SE-MTPOMLARI

Uzmanlar, bu -ma-ddeyi kullananlarda şi-zofren se-mptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yokluğunda ise arkadaşları ve ailelerini düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti. “K-ristal m-et”in Amerika tarafından sav-aşa gi-den a-skerlerin a-çlık, su-suzluk ya-şamamaları ve in-sanı du-ygularını ka-ybetmeleri için ü-retildiği ö-ğrenildi.


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu