HABER

KUMA OLARAK GİTTİ

Türkiye günlerdir ATV ekranlarındaki y-ufkacı s-kandalını konuşurken şimdi de Zeynep M-anav isimli ka-dının olayı p-atlak verdi. K-ızı ile birlikte p-rograma katılan Veysel M-anav isimli kişi, 27 yıllık ka-rısının Fikret Uğur adındaki 3. kuma olarak k-açtığını öne sürdü.


Evli ka-dın, 27 yıllık eş-ini terk -dip 3. ku-ma olarak ka-çtı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programında yaş-ananlar Türkiye gü-ndemini me-şgul e-tmeye devam ediyor. Pr-ogramın g-eçtiğimiz h-ftalarda ya-yınlanan b-ölümlerinde i-simleri Hamide D-uran olan iki elti, ko-calarını terk edip, yufkacı Muammer isimli kişiye kaç-mışlardı. Toplum olarak henüz bu olayın ş-okunu atlatamadan şimdi de e-vli ka-dının 3. k-umara olarak başka bir adama k-açması sk-andalı p-atlak verdi.


ÇO-CUĞUNUN A-MELİYAT PA-RASINI DA GÖ-TÜRMÜŞ

Kızı ile birlikte programına katılan Veysel Manav, 27 yıllık eşinin Fikret Uğur adındaki a-dama k-açtığını ö-ne sürdü. Gündüz kuşağı izleyicisinin ilgisini çeken bu o-layda bir i-ddiada k-açan ka-dının kız-ından geldi.A-nnesinin biri resmi ni-kah, biri d-ini ni-kah o-lmak ü-zere iki ka-rısı daha bulunan ki-şiye ku-ma olarak kaçtığını belirten Gülsemin, “Ka-çarken ya-nında ka-rdeşimin a-meliyat pa-rasını da gö-türmüş” i-adelerini kullandı.

EVDE Şİ-DDET YA DA GE-ÇİMSİZLİK Y-OKTU”

Açıklamasının devamında “Evde bir ş-iddet ya da g-eç-imsizlik o-lsaydı her zaman annemin ya-nında o-lurdum” diyen Gülsemin, şu anda ba-basının yanında olduğunu çü-nkü annesinin her isteğini yerine g-tirdiğini söyledi.


“Şİ-DDET UYGULADI, O YÜZDEN KA-ÇTIM”

2020 yılının Ekim ayından itibaren kendisinden haber alınmayan Zeynep Manav, aylar sonra canlı yayına b-ağlanarak açıklamalarda bulundu. Fikret Uğur adlı kişiyle kaçan ka-d-ın, ‘”Eşim Veysel bana şi-ddet u-yguladı o yüzden ka-çtım. Fikret benim a-rkadaşım. Ko-cam V-eysel ba-nkadaki p-aram i-çin p-eşimde'” dedi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu