HABER

EVİNDE FENALAŞAN OYUNCU

O-yuncu Burak Sergen, dün evinde f-enalaşınca h*astaneye ka-ldırıldı.Co-rona t-esti n-egatif çıkan o-yuncu, a-kciğerlerindeki en-feksiyondan do-layı so-lunum sıkıntısı çekmeye ba-şlayınca yo-ğun ba-kıma alındı.


Burak Sergen yo-ğun ba-kımda

‘Sa-dakatsiz’ di-zisinde Ca-nsu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile ba-şrolü pa-ylaşan Burak Sergen, dün evinde fe-nalaştı. Ha-staneye ka-ldırılan 60 y-aşındaki o-yuncunun I-stagram he-sabından yapılan pa-ylaşımda s-ağlık d-urumu ha-kkında bi-lgi v-erildi.

Burak Sergen’in yo-un bakımda te-davi altına a-lındığı belirtilen a-ç-ıklamada şö-yle denildi:


“Burak Bey’in iki C-ovid te*sti de ne-gatif çı-kmıştır. Ke-ndisi a-kciğerlerinde en-feksiyon ol-duğundan ve so-lunum g-üçlüğünden d-olayı yo-ğun b-akımda g-özetim altındadır. Lütfen ha-ssasiyet g-österip ya-nlış h-aberler pa-ylaşmayınız.

Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler.”


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu