HABER

DÜNDEN BERİ ARANIYOR

To-kat’ta 1,5 y-aşındaki o-ğlu ka-ybolan Sema Yıldırım, tüm arama çalışmalarına rağmen ço-cuğunun bulunamaması nedeniyle yaşadığı e-ndişeyi dile getirDİ.


1,5 yaşındaki ka-yıp ço-cukla ilgili k-orkunç ş-üphe

T-okat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası’nda h-ayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çif-tinin 6 ço-cuğundan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım’ı -rama ç-alışmaları devam ediyor.


Bölgede AF-AD, j-ndarma ve U-MKE e-kipleri tarafından arama yapıyor. T-okat Ja-ndarma Ö-zel Ha-reket Ta-bur K-omutanlığı ek-iplerinden ‘Bo-ralar’ bölgede arama ça-lışmalarına katıldı. Yurt dışı ve Türkiye genelinde pek çok te-rör op-erasyonunda görev alan ‘Boralar’ or-manlık alanda k-psamlı arama çalışmasına devam ediyor.

YI-RTICI H-AYVAN ŞÜ-PHESİ

Anne Sema Yıldırım, oğlunun ağılın önünde oynarken bir anda k-aybolduğunu ifade ederek, “Ben e-şimle birlikte ağılın içi-ndeydim çıktığımda ço-cuk yoktu. Yaylaya dün yeni ge-tirmiştim. Yarım saat sürdü veya sü-rmedi kapının ö-nündeki ço-cuk ne-reye gidebilir? Dağları aradık bulamadık, dolaşmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Artık aklıma yı-rtıcı bir hayv-anın kaç-rmış ol-abileceği geliyor” dedi.

“ŞÜ-PHELENDİĞİM KİMSE YOK”

Anne Yıldırım yaşadığı üz-üntüyü dile getirerek, “Mavi ka-püşonlu bir badisi vardı, beyaz bir pijaması ile ayakkabısı vardı. Yazın ço-cuk yaylada duruyordu ama ben yeni getirmiştim. Çocuğum elli ayaklı afacan bir çocuktu. Bir yere gitmiş olsa bile fazla uzaklaşmaz, y-orgundu zaten. Bir kenara y-atardı böyle o-lmaması lazımdı. Yanında ki-mse y-oktu. Ş-phelendiğim ya-bancı kimse yoktu ya-ylada” diye konuştu.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu